brbraniewo.pl

pomoc radcy prawnego

Pomoc w kontaktach z urzędami i sądami wszelkiej instancji...

Łatwość dostępu do pomocy prawnej świadczy o tym, że dane państwo stoi na wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Polska również zaczyna pod tym względem dorównywać zachodniej Europie. Dotąd pomoc prawna była raczej trudno dostępna, a główną zaporą były jej koszty. My staramy się, by ta sytuacja uległa zmianie, dzięki czemu i Ty będziesz mógł skorzystać z pomocy radcy prawnego.

W ciągu ostatnich lat uprawnienia radców prawnych znacznie rozszerzono. Mogą oni występować przed sądami i organami władzy, prowadzą sprawy administracyjne, cywilne, gospodarcze, pracownicze i sądowo-administracyjne. Od niedawna w zakres ich kompetencji wchodzi również możliwość prowadzenia spraw rodzinnych i obrony w sprawach o wykroczenia, a także występowania jako pełnomocnik strony (poza pełnieniem funkcji obrońcy) w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Mamy nadzieje, że dzięki oferowanemu przez nas zakresowi usług pomożemy również Tobie.

W dziedzinie prawa rodzinnego doradzamy w obszarze prawa rodzinnego oraz opiekuńczego. Pomagamy sporządzać pisma procesowe, pozwy o alimenty, pozwy o unieważnienie uznania dziecka oraz o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa czy ojcostwa. Opiniujemy pisma procesowe oraz wybrane zagadnienia prawne.

Udzielamy konsultacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przygotujemy pisma procesowe, pozwy, zażalenia, wnioski, odwołania do ZUS i KRUS. Pomożemy Ci również odwołać się od decyzji wydanych przez ZUS lub KRUS.

Oferujemy także profesjonalne doradztwo z zakresu prawa spółdzielczego, prawa lokatorów oraz prawa budowlanego. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez spółdzielnię mieszkaniową lub organem administracji publicznej pomożemy Ci sformułować pismo procesowe, zażalenie, wniosek lub odwołanie. Również w tej dziedzinie zaopiniujemy każde pismo oraz zagadnienie prawne.

telefon
55 644 33 00

szukaj: radca prawny prawo rodzinne prawo opiekuńcze prawo pracy prawo ubezpieczeń prawo spółdziecze prawo budowlane sąd pismo procesowe pozew opiniowanie odwołanie